一朴洞日記

多岐祐介の老残妄言

KEN-AN

Honjitsu mo gohuben wo okake-itashimasu.
Moushiwake-gozaimasen.

TROUBLE ni tsukimashite ha, syochinasi no omoi ga arimashite,
senmonka ni syuuhuku-irai ni demukitakatta nodesuga,
ainiku RAINY TODAY.  Ashi ga niburimashita.
Koremo ROUKA-GENSYOU ni chigaiarimasen.

Ashita-koso...!
KIAI wo irerutameni,  SENTOU he yukimashita.

Tokorode, hitori-gurashi no roujin ni torimashite,
UCHI-YU wo wakasu noto SENTOU he yuku notodeha,
izurega KENYAKU nanodearouka toiu mondai ha,
naganen ni wataru, watashi no KEN-AN-MONDAI de arimasu.

Toriaezu ha KIBUN to KIAI de kimeteorimasu keredomo.
Yorozu ni tsukimashite, komakai keisan ga nigate deshite,
oujoushite orimasu.